Zwembadfilter

Om het zwembad in een goede conditie te houden is een juiste filtercapaciteit van het zwembadfilter wezenlijk belang. Voor het bepalen van de juiste filtercapaciteit dient de zogeheten turn-over bepaald te worden. Een turn-over geeft het aantal uren aan waarin de totale zwembadinhoud één keer door het zwembadfilter gaat. Voor privé buitenbaden geldt een turn-over van 4 á 5, voor privé binnenbaden 5 á 6.

Filterzand

Zwembadwater wordt in de meeste gevallen gefilterd door zandfilters en het ligt dan voor de hand om te kiezen voor traditioneel filterzand als filtermedium. Echter zijn er ook andere filtermedia op de markt die een stuk duurzamer zijn. AFM is er hier één van. Dit filtermedium bestaat uit gerecycled glas en hoeft minder vaak of zelfs nooit meer vervangen te worden wat een hoop tijd en kosten bespaart. AFM filtermedium koopt u in onze webshop. Hier vindt u ook meer informatie over deze duurzame innovatie.

Filter whirlpool

Een zandfilter als zwembadfilter is over het algemeen zeer geschikt voor normale zwembadtoepassingen. Indien echter speciale eisen aan filtratie worden gesteld zoals bijvoorbeeld bij zwembadwater met een hogere temperatuur of whirlpools kan een patroonfilter geschikter zijn. Bij dit filtertype vindt filtratie plaats door middel van een patroonfilter en kent een “fijnere” filtering dan bij zand. Patroonfilters koop je in onze webshop.

Voordelen 24-uurs filtratie

Nu er technische oplossingen zijn om met verschillende pompsnelheden te werken is het mogelijk geworden om anders te denken over het circulatiesysteem van een zwembad en vooral, het aantal uren dat de filterpomp moet zijn ingeschakeld. Wij brengen daarom technieken samen zodat zowel de zwembadbouwer en u als consument optimaal profiteert van alle voordelen die 24-uurs filtratie kan hebben.

  • 24 uur filtreren, op grotendeels een lage snelheid, betekent dat er meer water (m³ per dag) wordt gefilterd door het zwembadfilter.
  • Filtreren op een lage snelheid leidt tot een betere “filter performance” omdat met een lage snelheid elk zwembadfilter beter zal presteren. Dit werkt omgekeerd proportioneel evenredig. Dat wil zeggen: filtersnelheid halveren -> zwembadfilter performance is 4x beter. Meer filteren met een hogere performance is dus minder vuildeeltjes in het water. En dat betekent dat er minder chloor is benodigd.
  • Een lage pompsnelheid leidt tot een lager energieverbruik. Het aantrekkelijke hierbij is dat bij een 30% lagere snelheid, het energieverbruik van het zwembadfilter met 65% daalt.
  • 24 uur filtreren betekent dat het water continue in beweging is. Water dat niet stilstaat hoeft niet bij elke filtercyclus weer op gang te worden gebracht. Bij een continue flow is het water altijd op orde. Er is dus sprake van een algehele betere waterhuishouding, een betere hydrauliek en ook een betere warmteoverdracht van de verwarming (bv solarlamellen) aan het water.
  • Een lagere pompsnelheid geeft minder geluidsoverlast.

Meer informatie over de zwembadpomp kunt u vinden op onze site.

Filtersnelheid

Bovenstaande uitleg roept de vraag op; hoe kunnen we eenvoudig met verschillende snelheden werken? Immers gaan we bij 24-uurs filtratie uit van ongeveer 18-20 uur per dag op lage snelheid en 6-4 uur per dag op een iets hoger snelheid. Tijdens het terugspoelen en eventueel bij het inschakelen van solarverwarming (afhankelijk van de gevraagde capaciteit) wordt de pomp op de hoogste snelheid ingeschakeld.

Met een separate Optidrive frequentieregelaar kan de zwembadpomp op 3 verschillende snelheden worden aangestuurd. Dit kan ook met een Speck VSP pomp (variabele snelheid pomp). Zo kunnen we de circulatiepomp dan laten draaien op respectievelijk 30Hz, 36Hz en 50Hz.

Kostenbesparing op zwembadfilter

Zelfs als de filterpomp 24 uur is ingeschakeld (met dus heel veel voordelen) zal dit leiden tot een kostenbesparing ten opzichte van de situatie zoals dit decennia lang werd geadviseerd (10 uur per dag op 50Hz). In onderstaande tabel kunt u precies zien wat de kosten per dag/jaar zijn bij 24-uurs filtratie op 30Hz en 36Hz, ten opzichte van 10 uurs filtratie op 50Hz.

Zwembadfilter terugspoelen

Om te kunnen spreken van een goede waterhuishouding is met regelmaat terugspoelen een absolute must. Waarom? Omdat het vuil wat afgevangen wordt door het filter uiteindelijk ook weer het filter uit moet, dat kan door terug te spoelen. Hoe? Tja, dan ontkom je niet aan een vrij technisch verhaal. Simpel gezegd zuigt de zwembadpomp het water uit het zwembad. Dat gaat via de skimmers, of – bij een bad met een overloopgoot – uit de buffertank of een aanzuigpunt. De zwembadpomp perst dat water vervolgens door de technische installatie heen. En dan eindigt het water, via de inspuiters of bodeminlaten, weer in het zwembad. Zou je daar onderweg geen ventielen tussen zetten, dan stroomt het zwembadwater dus continu in één richting door ieder apparaat in de technische installatie. Maar dat is niet altijd slim. Ventielen maken het mogelijk om te schakelen met water, om de waterstromen optimaal te sturen en te reguleren. Er zijn verschillende soorten ventielen. Wij adviseren te kiezen voor het beste type ventielen. En wat ons betreft zijn dat de Aqua Easy Besgo-ventielen van Zwitsers fabricaat.

Normaal moet je voor het terugspoelen handmatig de waterrichting omzetten. Bij een Aqua Easy ventiel gaat dat automatisch. In het Aqua Easy ventiel is ook een verstandige veiligheidsmaatregel ingebouwd. Stel, je installatie staat op terugspoelen. Dus, water uit het bad, van onderaf de filter in om het vuil los te weken en vervolgens het water met vuil richting riool. En stel, op dat moment is er een elektronicastoring. Dan kan het zwembad in het slechtste geval leeg geheveld worden, want de zwembadpomp blijft water uit het zwembad zuigen en afvoeren. Maar een Aqua Easy ventiel schakelt dan direct terug naar filteren en je water stroomt gewoon weer richting zwembad.

Door het combineren van ventielen kunnen er economische schakelingen gemaakt worden om bijvoorbeeld een overloopzwembad indien niet in gebruik niet over te laten lopen (omschakelen tussen buffertank en bodemput). Hetgeen een aanzienlijke energie- en geluidsbesparing oplevert, zeker in een binnenbad zeer welkom. Ook kan er door het combineren van ventielen een technische installatie voor meerdere toepassing omgeschakeld worden bijvoorbeeld omschakeling installatie tussen zwembad/spa en één zwembadpomp voor meerdere waterattracties.

Het omschakelen kan zonder dat de installatie wordt stopgezet en met behulp van de Aqua Easy Poolcontrol kan dit proces zelfs volledig automatisch op ingestelde tijden plaatsvinden. Ideaal, zo weet u zeker dat uw filter in goede conditie blijft zonder er naar om te hoeven kijken.