Filtreren met AFM

Zandfilters vormen een broedplaats voor bacteriën. Vreemd maar waar. Zandfilters zijn zelfs de belangrijkste bron van bacteriën in een zwembad, belangrijker nog dan vervuiling door zwemmers. Net als in een biofilm vormen de bacteriën grote kolonies die bij elkaar worden gehouden door een slijmlaag. Deze laag beschermt de bacteriën tegen chloor desinfectie. AFM® is geen broedplaats voor bacteriën.

AFM® staat voor Activated Filter Material (Actief Filter Medium), een revolutionair filtermedium gemaakt van groen glas, ontwikkeld en gefabriceerd door Dryden Aqua. AFM® overtreft de prestaties van filterzand omdat het minstens 30% meer organisch materiaal uitfiltert. AFM® is bio-resistent en zelf-steriliserend waardoor geen biofilm gevormd wordt in het filterbed. Deze belangrijke eigenschap maakt het zwembadsysteem gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper.

Alle zandfilters zullen biofilmen ontwikkelen en dit zal altijd leiden tot klontvorming van het zand en tot kanaalvorming. Zodra er kanaalvorming is zal ongefilterd water het zwembad kunnen bereiken. Met AFM® ontstaat geen biofilm en geen kanaalvorming, dus geen mogelijkheid dat ongefilterd water de zwemmers bereikt. Het zwembadwater is daarom veel veiliger. Door besmetting verslechtert de performance van zandfilters dramatisch na 6 tot 12 maanden, ondanks regelmatig terugspoelen. De prestaties van AFM® blijven consequent hoog gedurende vele jaren.

AFM® wordt wereldwijd succesvol gebruikt in meer dan 100.000 openbare en privé zwembaden. AFM® wordt gefabriceerd volgens ISO 9001-2008 standaarden en is een filtermateriaal dat gecertificeerd is volgens de Europese standaarden voor drinkwater.

Enkele opmerkingen over AFM

AFM® is gedurende een periode van 30 jaar onderzoek en ontwikkeling geworden tot een zeer geavanceerd en veilig product. Getest volgens Milieutechnische verificatie en gevalideerd om de prestaties van zand of gebroken glas met minimaal 30 % te overtreffen. Bovendien wordt AFM® gefabriceerd in één van de meest vooraanstaande, computergestuurde glas producerende fabrieken ter wereld.

Zoals bij alle goede ideeën en producten, proberen anderen te volgen. Helaas staan er in dit geval enkele ernstige gevaren voor de gezondheid en veiligheid op het spel. AFM® is een zeer geavanceerd product dat veilig te gebruiken is. De meeste producten van gebroken glas die nu op de markt komen zijn echter vaak gemaakt van glasafval. Niet zelden stinkt het glas naar rottend organisch materiaal en vaak bevat het verontreinigingen alsmede een hoog gehalte aan glas-splinters die niet door een zwembadfilter zullen worden tegengehouden.

Glasparels als filtermiddel

Glasparels worden gepromoot als een goed filtermedium voor zwembaden. Glasparels zijn zeker zeer schoon en veilig te gebruiken. De rondingen hebben echter de kleinst mogelijke oppervlakte en de meeste ruimte tussen de delen vergeleken met iedere andere vorm. Ook kan, als vaste deel-tjes zich ophopen op het filterbed, de druk ze door het filterbed heen duwen. Voorbeeld; het is zeer eenvoudig om je hand in een filterbed met glasparels te duwen, maar bij een filterbed van AFM® of zand lukt dit maar tot enkele centimeters.

Dryden Aqua gebruikt al 20 jaar glasparels voor waterfiltratie. Het vormt een goed filtermedium voor grove watervervuiling omdat het gemakkelijk terug te spoelen en schoon is. Maar deze eigenschap maakt het een slecht filtermedium voor schoonwater toepassingen zoals zwembaden.

Conclusie:

De chemische samenstelling van het glas, de vorm van de korrels en vooral het activatieproces geven AFM® de speciale eigenschappen om de prestaties en levensduur van filterzand te overtreffen. De grote oppervlakte heeft een sterke negatieve lading om organische en kleine deeltjes te absorberen. AFM® voorkomt dat bacteriën zich kunnen vestigen en is daarom een uniek, bio-resistent filtermateriaal.

>>> Coaguleren en vlokken