Kalkgehalte

De calciumhardheid geeft het kalkgehalte in uw zwembadwater aan. Hoe hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw zwembad en omgekeerd. Hoeveel kalk mag er in uw water zitten? Hoe krijgt u helder water en voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkevenwicht is de kalk in uw zwemwater voor 100 procent opgelost. Er is nu geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door vlokken is evenmin sprake. Bij dit evenwicht worden de materialen van uw bad niet aangetast.

  • De normale kalkwaarde ligt tussen de 100 en 250 p.p.m (5,5°- 14° dH = Duitse graden hardheid).
  • Zacht water heeft een hardheid van 0 – 145 p.p.m. (0°- 8° dH)
  • Middel-hard water 145 – 270 p.p.m. (8°- 15° dH)
  • Hard water 270 – 540 p.p.m. (15°- 30° dH).

Kalkbalanswaarde

Als de kalkbalanswaarde niet in orde is kan dit problemen veroorzaken. Een te laag kalkgehalte zal het water agressief maken, anderzijds zal een teveel aan kalk troebelheid en/of kalkafzetting veroorzaken. Om eventuele problemen op te kunnen lossen dient de kalkbalanswaarde opgemaakt te worden. Dit kan door de volgende parameters te meten: pH-waarde, temperatuur, calciumhardheid en de alkaliteit van uw zwembadwater.

Lees hier meer over: