0

Watersens Pro pH/Vrij Chloor regeling

Compleet doseersysteem welke automatisch de volgende parameters van het zwembadwater
regelt: pH, vrij chloor, Redox potentiaal, temperatuur, waterniveau en filtertijdsinstellingen.
Deze regeling wordt geleverd exclusief doseerpompen.

Aansturing van
–  Desinfectie:
dosering: natriumhypochloriet
aansturing: hydrolyse/zout-elektrolyse
–  pH regulering: pH- en pH+
–  Flocculant: te doseren in hoeveelheden van 0,0 tot 99,09ml/m 3  per 24 uur.
–  Filtertijden: 2 intervallen per dag instelbaar.
–  Watertemperatuur: wordt aangestuurd door de verwarming in of uit te schakelen. Het filtratie –
proces kan in de programmatie ondergeschikt gemaakt worden aan de verwarming zodat de
pomp uitgeschakeld wordt zodra de ingestelde temperatuur wordt bereikt. De temperatuur-
meting werkt met een nauwkeurigheid van 0,1°C.
–  Waterniveau: werkt middels een onder waterniveau te plaatsen sensor. 4 niveaus van het
water worden gecontroleerd; overloop, maximaal/minimaal niveau en massa. Toevoer water
wordt geregeld met een magneetventiel.
–  Communicatie PC:
In het intern geheugen worden alle gemeten waarden van temperatuur, chloorconcentratie,
redox potentiaal en pH geregistreerd. Dat geldt tevens voor alle schakelingen van het relais en
eventuele foutmeldingen in een regelbaar interval van 60 tot 3600 seconden. In het geheugen
kunnen 4000 records geregistreerd worden. Met de speciale PoolCom software kunnen deze
waardes op een computer/laptop gedownload worden na een USB connectie met het toestel.
Om alle parameters op afstand van het toestel te raadplegen kan de Watersens Pro
ook met het internet verbonden worden middels de geïntegreerde LAN module.

4.830,32