Fase 2 – Plannen


fase-3-mfase-4-m

Hoeveel tijd de aanleg van een zwembad in beslag zal nemen, hangt volledig af van uw wensen en het soort zwembad dat u kiest. Het is slim om in de wintermaanden het hele ontwerp en de eventueel benodigde vergunning rond te krijgen, dan kan de zwembadbouwer in het voorjaar starten met de aanleg en zwemt u op de eerste mooie zomerdag in uw eigen zwembad.

Dit is de fase waarin de zwembadbouwer een aantal essentiële zaken onderzoekt. Hoe staat het met het grondwater? Moet er worden geheid? Bij de aanleg van het ene zwembad komt meer kijken dan bij die van het andere. Hoe dan ook zal het deel van de tuin waar het buitenzwembad geplaatst wordt volledig overhoop komen te liggen. Natuurlijk wordt alles netjes achtergelaten, maar de tuin zal opnieuw moeten worden aangelegd. Houd daar in de planning rekening mee.

Vergunning

In het verleden moest voor allerlei werkzaamheden een aparte vergunning worden aangevraagd. Bij de aanleg van een zwembad kon u soms te maken krijgen met wel drie of vier verschillende benodigde vergunningen, zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning of een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 zijn al die vergunningen gebundeld, in een zogenaamde ‘omgevingsvergunning’. De bepalingen voor zo’n omgevingsvergunning staan in de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning. Met komst van die Wabo zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen fors verruimd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een zwembad, whirlpool, spa of zwemvijver bij een woning in principe aangelegd mag worden zonder vergunning. Voorwaarde is dan wel dat er geen overkapping is en dat de aanleg niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook al hebt u misschien geen vergunning nodig, het kan zijn dat u wel meldingsplichtig bent. Of u wel of geen vergunning nodig hebt en/of meldingsplichtig bent kunt u heel eenvoudig zelf online checken, op www.omgevingsloket.nl. Vanzelfsprekend kan de zwembadbouwer u ook informeren omdat hij in uw regio vaak bekend zal zijn met zowel de eigenschappen van de grond als ook de werkwijze omtrent vergunningen.