FAQ - Vraag

Gesteld door: Marianne Blaauboer

Woonplaats: Rekken

L.S. wij hebben in Rekken een openbaar natuurbad met kunststof wanden en een zandbodem. het water is geleverd door een eigen bron op 38 meter diepte. er word gezuiverd dmv. een helofytenfilter. Nu zijn de wanden met alg en kalk beslagen en zeer glad. Waarmee kunnen wij dit schoonmaken, wat geen nadelige gevolgen heeft voor het helofytenfilter. ( dit is een zgn. rietveld waar het water ter zuivering door heen gepompt word en weer terug komt in het Natuurbad)? Hopend op een spoedig antwoord met vriendelijke groeten marianne blaauboer.

Antwoord:

ik kan u helaas niet van een antwoord voorzien daar ik geen nekele ervaring heb met de waterbehandeling zoals door u wordt toegepast