FAQ - Vraag

Gesteld door: Henk van Doremalen

Woonplaats: Vught

We hebben een huis gebouwd op Corfu (Griekenland) met een zwembad wat na nogal wat gedoe, klaar is. Het grootste probleem blijft het zwembad,een overloopbad van gestort beton,met fijnbeton afwerklaag. Daar de coating naar onze mening niet goed gebeurd is; te sterke blaasvorming, wordt het bad nu gezandstraald om de eerste coating te verwijderen. Daar wij nogal gereserveerd staan t.o.v. de door de plaatselijke “specialisten” aangedragen oplossingen, vragen we ons af, of u ons een advies kunt geven over de coating die we het beste toe kunnen passen. Ik vertrek maandag a.s. (3 juli) weer naar Griekenland om daar te overleggen wat er na het zandstralen gebeuren moet. Met vriendelijke groeten,en bij voorbaat bedankt voor uw advies. Henk van Doremalen. (E-mail kan ook op het adres in Griekenland ontvangen worden)

Antwoord:

we kunnen u helaas niet adviseren daar de kennis hieromtrent ontbreekt.